skip to Main Content

Omdat er veel mogelijk is waardoor het ook onoverzichtelijk is hebben we hieronder de belangrijkste steunmogelijkheden aangegeven.

Steunpakketten

TVL
De TVL Q3 2021 kan worden aangevraagd, zie deze link voor meer informatie. Per 1 oktober is deze regeling gestopt.

NOW
Meer informatie over de NOW kun je hier vinden. Let op, bij het indienen van een definitieve berekening, dat een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig is. Per 1 oktober is deze regeling gestopt.

TOZO
Ondersteuning van inkomen van zelfstandigen kan worden aangevraagd bij de eigen gemeente. Per 1 oktober is deze regeling gestopt.

Advies interne maatregelen

Uitstel van belasting
Je kunt uitstel van belasting aanvragen. Op dit moment is uitstel mogelijk tot 1 oktober 2021 en dient er vanaf 1 oktober 2022 afgelost te worden binnen 5 jaar. Houdt hier rekening mee in je cashflow prognose. Er is een kans dat de belasting wordt kwijtgescholden maar als dit gebeurt zal het maatwerk zijn en is dit niet voor iedereen van toepassing. Als je een BV hebt en je een vooraanslag krijgt voor de vennootschapsbelasting voor 2021 kun je hier bezwaar tegen maken en deze op EUR 0,- laten zetten door je accountant.

Huurkorting
Ga in overleg met verhuurder. Er is een uitspraak van het Hof in Den Bosch waarbij verhuurder huurder 50% huurkorting moet geven gedurende gedwongen sluiting van huurder door de lockdown. Kijk uit dat je niet akkoord gaat met het opschorten van de huur want dan zit je straks met dubbel kosten.

Leningen
Er zijn meerdere overbruggingsmogelijkheden bijvoorbeeld via Klein Krediet Corona, zie deze link. Mocht je te weinig onderpand hebben om geld te lenen dan zou de BMKB een oplossing kunnen bieden. Hierbij staat de overheid voor een deel van de lening garant. Ook kun je in gesprek gaan met de bank voor het uitstellen van de aflossing op bestaande leningen. De meeste banken werken eenvoudig mee met een uitstel van 6 maanden, maar er zijn ook gevallen dat ze dit verlengen. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden voor leningen bij Qredits of familie en vrienden.

Lokale gemeentelijke of provinciale steunpakketten
Probeer via ondernemersverenigingen of andere netwerken in gesprek te komen met burgemeester en wethouders voor extra compensatie vanuit verschillende potjes bij de gemeente en of provincies.

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord )
Als uw bedrijf in financiële problemen is, kunt u een akkoord sluiten met een deel van uw schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden. Zie ook deze link.

Uiteraard adviseren we bovenstaande met jullie accountant/boekhouder te bespreken daar zij goed op de hoogte zijn welke regeling voor jou situatie het beste is.

Back To Top